کروقون و منطقه نمونه گردشگری

به نام خدا 

سلام

اگر بخواد یکجایی آباد شود همتی مضاعف و کاری مضاعف را می طلبد اینکه بنشینیم و انتظار داشته باشیم منطقه امان آباد شود همگان می دانند نشدنی و تصور و آرزویی اینچنینی از جهالت آدمیان است . حال وضعیت منطقه زیبای ما (کرفون (اینچنین است اگر بخواهم منطقه امان رشد کند بخواهیم گردشگر و توریسم جذب کنیم باید در منطقه از عقلای منطقه اطاف فکری تشکیل شود و با تلاش و با همفکری برنامه ریزیهای مختلفی انجام بپذیرد و از مسئولین منطقه به جد بخواهیم مسئولیتهای خویش را در خصوص منطقه انجام دهند واینکار مسلما زحمت زیادی را می طلبد . پس باید کمربندها را سفت ببندیم و کفشهای آهنین بپا کنیم و برای ساخت اینده به خدا توکل کنیم و حرکت کنیم. یا علی

مازندران و کمبود اعتبار در زمینه زیر ساختهای گردشگری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین پنجاه و شش منطقه در استان مازندران به عنوان مناطق نمونه گردشگری

Top of Form

 

Bottom of Form

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید